Home » Privacy verklaring

Privacy verklaring

Bereik

De A.A.P. Verzekeringen Privacyverklaring geldt voor de website van A.A.P. Verzekeringen (https://aapverzekeringen.nl/) en onze gelieerde websites die links naar deze Privacyverklaring bevatten.

Onze website bevat links die u naar zusterbedrijven, partners en websites van derden kunnen brengen. Deze websites kunnen een ander privacybeleid dan die van ons hanteren. Alleen de websites waarop een link te vinden is naar deze Privacyverklaring zijn van toepassing op ons beleid.

In deze Privacyverklaring maken we openbaar wat voor beleid we hanteren voor de website. Wij willen u o.a. informeren over de doeleinden waarvoor wij uw gegevens gebruiken en over de manier waarop u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen.

Bescherming

Wij zullen altijd zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan en zullen dit niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming. Bescherming van uw privacy is namelijk belangrijk voor u en voor ons. Onze IT-systemen hebben wij daarom goed beveiligd. In het geval van een datalek zullen wij direct de toegewezen autoriteiten waarschuwen.

Doeleinden

Bij het aangaan van een verzekering hebben wij uw gegevens nodig. De persoonsgegevens die wij vragen zijn afhankelijk van het product of dienst. Deze gegevens zijn nodig om u een offerte te kunnen voorleggen en om overeenkomsten met u aan te gaan en uit te voeren. Uw gegevens zullen ook worden verstrekt aan de aanbieder van het product, indien u een overeenkomst afsluit.

Zonder uw gegevens zouden wij u niet met u een overeenkomst kunnen sluiten voor een product of dienst.

Uw gegevens kunnen daarnaast ook gebruikt worden om u te informeren over andere of vergelijkbare producten en diensten van A.A.P. Verzekeringen. Wilt u geen informatie over onze producten en diensten? U kunt zich hiervoor afmelden. Stuur ons een e-mail naar: klantenservice@intercollectief.nl

Bewaartermijn

Zolang u een overeenkomst of dienst met ons hebt afgesloten bewaren wij de persoonsgegevens die wij van u hebben. Deze gegevens hebben wij o.a. nodig om contact met u op te nemen. Wij bewaren gegevens voor een termijn zoals dit volgens de wet is opgenomen, namelijk zeven jaar. Als de termijn verloopt zullen de gegevens vernietigd of onbruikbaar gemaakt worden.

Inzien / wijzigen / verwijderen van gegevens

U kunt ons vragen de persoonsgegevens die wij van u hebben vastgelegd, in te zien. U krijgt dan binnen vier weken een volledig overzicht van uw gegevens. Op verzoek zullen wij uw gegevens wijzigen of uit onze database verwijderen. Ons postadres is:

A.A.P. Intercollectief Verzekeringen

Postbus 110

9300 AC Roden

U kunt ons ook een e-mail sturen naar: klantenservice@intercollectief.nl

Websitestatistieken

Wij houden tijdelijke gebruikersgegevens bij als u onze website bezoekt op uw computer, tablet of mobiele telefoon. De algemene gegevens die wij verkrijgen gebruiken wij om onze website mee te analyseren en te verbeteren. Hierdoor kunnen wij onze site meer gebruiksvriendelijk alsmede functioneler te maken. Als u de website verlaat houden wij vervolgens niets meer bij. De gegevens die wij opslaan gebruiken wij alleen intern en worden niet gedeeld met derden.

Wij maken geen gebruik van cookies op onze website. Dit houdt in dat wij ook geen tracking cookies gebruiken. Dit zijn cookies die bezoekers kunnen volgen als zij andere sites bezoeken.

Vragen

Indien u vragen heeft over onze Privacyverklaring of over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan kunt u altijd contact met ons opnemen. Stuur ons een e-mail naar:

klantenservice@intercollectief.nl

Aanpassingen

Als er nieuwe ontwikkelingen rond onze bedrijfsactiviteiten zijn of als er iets verandert in de wet of rechtspraak kunnen wij deze Privacyverklaring aanpassen. Wij raden u aan om af en toe te kijken indien er iets veranderd is. Deze Privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 9 mei 2018.

LiveZilla Live Chat Software